Etapy nawrotu alkoholizmu 

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że nawrót następuje szybko, w rzeczywistości jest to powolny proces, który przebiega w trzech etapach: emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Świadomość tych trzech etapów może pomóc w zapobieganiu nawrotom, zanim one wystąpią.

Po zakończeniu leczenia, jednym z największych lęków wielu nowo zdrowiejących alkoholików i uzależnionych jest nawrót do nałogu. Nawrót jest bardzo powszechny, nawet spodziewany dla osób, które próbują przezwyciężyć nałóg. Wiele osób przechodzi wiele nawrotów, zanim z powodzeniem utrzyma długoterminową abstynencję. Nawrót od alkoholu ma miejsce, gdy osoba najpierw wraca do zdrowia lub abstynencji od wybranej substancji, a następnie znów powraca do poprzedniego używania substancji. Nawrót jest procesem, a nie wydarzeniem. Zaczyna się w subtelny sposób i jest coraz gorzej. Aby zrozumieć zapobieganie nawrotom, należy najpierw zrozumieć etapy nawrotu.

Etap 1: Nawrót emocjonalny

Nawrót emocjonalny jest pierwszą fazą z trzech faz nawrotu. Na tym etapie osoba nie myśli aktywnie o używaniu alkoholu. Jednak emocje i zachowania mogą powodować u niej powrót do nałogu.

Niektóre z sygnałów ostrzegawczych nawrotu emocjonalnego obejmują:

 • Tłumienie emocji;
 • Nie chodzenie na spotkania grupy wsparcia zdrowienia;
 • Izolowanie się od rówieśników i rodziny;
 • Złe nawyki żywieniowe;
 • Skupianie się na innych ludziach i ich problemach, aby uniknąć własnych;
 • Nieradzenie sobie z lękiem, złością lub innymi problemami emocjonalnymi w zdrowy sposób;
 • Wahania nastroju;
 • Nie proszenie o pomoc;
 • Słaba samoopieka emocjonalna lub fizyczna;
 • Brak zabawy i czasu dla siebie.

Aby zapobiec utknięciu na pierwszym etapie na drodze do nawrotu, warto zadać sobie kilka pytań, aby zyskać świadomość poprzez autorefleksję. Spróbuj zadać sobie następujące pytania autorefleksyjne:

 • Czy jesteś dobry dla siebie?
 • Jak się bawisz?
 • Odkładasz czas dla siebie, czy też wciągasz się w życie lub dramaty innych?
 • Z jakich umiejętności radzenia sobie korzystasz?
 • Co możesz dodać do swojego programu zdrowienia, aby zapewnić sobie bezpieczne miejsce pod względem emocjonalnym i fizycznym?
 • Czy zwracasz uwagę na swoje emocje, uczucia i myśli? Jeśli tak to jak? Jeśli nie, dlaczego nie?
 • Czy uczestniczyłeś w spotkaniach wspierających powrót do zdrowia?
 • Jak radzisz sobie ze stresorami życia codziennego?
 • Czy możesz porównać swoją samoopiekę i zachowanie teraz z tym, jak było, kiedy aktywnie używałeś? Co jest podobne, a co się zmieniło?

Aby zapobiec nawrotom ważne jest, aby rozpoznać, że jesteś w emocjonalnym nawrocie i natychmiast zmienić swoje zachowanie. Jeśli czujesz niepokój, zacznij wdrażać techniki głębokiego oddychania. Zaprzeczanie jest bardzo powszechne na etapie nawrotu emocjonalnego. Kiedy ktoś był w emocjonalnym nawrocie przez pewien czas, zaczyna czuć się nieswojo lub źle we własnej skórze. Powoduje to uczucie niezadowolenia, niepokoju i irytacji. Niestety, z powodu strachu przed osądem lub porażką, wiele osób nie mówi, jak się czuje, kiedy to się dzieje. Jednak dzielenie się tym jest kluczowe na tym etapie. Jeśli nie zaczniesz ćwiczyć dbania o siebie, staniesz się wyczerpany. Kiedy jesteś wyczerpany, będziesz chciał uciec. W miarę narastania napięcia zwiększa się ryzyko przejścia do etapu drugiego – nawrotu psychicznego.

Etap 2: Nawrót psychiczny

Kiedy zdecydujemy się nie pracować nad żadnymi oznakami lub symptomami etapu emocjonalnego, istnieje zwiększone ryzyko przejścia do drugiego etapu nawrotu, czyli nawrotu psychicznego. W przypadku nawrotu psychicznego, który najlepiej można opisać jako wojnę toczącą się w umyśle, jednostka jest narażona na wysokie ryzyko nawrotu fizycznego. Fantazjowanie o piciu nie jest rzadkością na tym etapie. Gdy jednostki wchodzą głębiej w fazę nawrotu psychicznego, ich poznawcza odporność na nawrót maleje, a potrzeba ucieczki wzrasta. Ważne jest, aby pamiętać, że sporadyczne myśli o alkoholu są normalne we wczesnym okresie zdrowienia, ale myśli, które pojawiają się podczas nawrotu psychicznego, są inne, ponieważ są myślami o rozważeniu dokonania rzeczywistego wyboru, aby się napić, a nie przelotną myślą.

Oznaki nawrotu psychicznego obejmują:

 • Pragnienia lub fizyczne i psychiczne potrzeby picia alkoholu;
 • Myślenie o ludziach, miejscach i rzeczach związanych z przeszłym użytkowaniem;
 • Spędzanie czasu ze starymi przyjaciółmi, którzy spożywają alkohol;
 • Minimalizowanie skutków przeszłego użytkowania lub upiększanie przeszłego użytkowania;
 • Myślenie o schematach lepszej kontroli picia;
 • Szukanie okazji do powrotu do nałogu (spotykanie się ze starymi przyjaciółmi lub opuszczanie spotkań);
 • Wyobrażanie sobie picia;
 • Fantazjowanie o piciu;
 • Planowanie nawrotu;
 • Negocjacje: w negocjacjach zaczyna myśleć się o scenariuszach, w których picie byłoby dopuszczalne. Inną formą negocjacji jest sytuacja, w której zaczyna myśleć się, że można okresowo nawracać, być może w kontrolowany sposób, na przykład raz lub dwa razy w roku. Targowanie się może również przybrać formę zamiany jednej substancji uzależniającej na inną. Ważne jest, aby pamiętać, że dokonywanie właściwych wyborów staje się coraz trudniejsze, gdy przyciąganie uzależnienia staje się silniejsze.

Kiedy myślisz o piciu, łatwo jest uwierzyć, że tym razem jesteś w stanie kontrolować swój nałóg. Wyobraź sobie konsekwencje tego, co się stanie, fizyczne, psychiczne lub inne, i zdecyduj, czy naprawdę warto. Możesz nie być w stanie zatrzymać się następnego dnia i wpadniesz w to samo błędne koło.

Etap 3: Nawrót fizyczny

Kiedy dana osoba nie poświęca czasu na rozpoznanie i zajęcie się objawami nawrotu emocjonalnego i psychicznego, nie trzeba długo czekać na ścieżkę do fizycznego nawrotu. Obejmuje to picie alkoholu. Kluczem jest natychmiastowe sięgnięcie po pomoc, jeśli znajdziesz się w fizycznym nawrocie, aby zatrzymać błędne koło uzależnienia, zanim będzie za późno.

Uzyskaj pomoc teraz

Jeśli rozpoznasz wczesne oznaki nawrotu emocjonalnego lub psychicznego i zrozumiesz objawy oraz strategie zapobiegawcze, aby zmienić swoją ścieżkę, będziesz w stanie złapać się, zanim będzie za późno. Pomoc jest dostępna, niezależnie od tego, czy osiągnąłeś fizyczny nawrót choroby, czy nie. Jeśli znajdziesz się w którymkolwiek z trzech etapów nawrotu, dostępna jest pomoc. 

Pacjentom można pomóc na każdym etapie nawrotu alkoholizmu. Lekarze oferują różnorodne opcje leczenia uzależnień lub opieki wspomagającej dla osób, które chcą pożegnać się z nałogiem. Należą do nich między innymi: wszywka alkoholowa, psychoterapia alkoholizmu i stacjonarny detoks alkoholowy. 

Wszywka alkoholowa to lek stosowany wspomagająco w leczeniu alkoholizmu. Podczas leczenia bezwzględnie należy jednak stosować się do zaleceń lekarza. Podstawowa to powstrzymanie się od spożywania lub używania produktów zawierających alkohol. Wszywka ma za zadanie wywołanie awersji do alkoholu, dzięki czemu pacjent utrzymuje się w abstynencji przez około 8-10 miesięcy. 

Skontaktuj się z dostawcą leczenia już dziś, aby omówić opcje leczenia.